Ჩვენი გუნდი

Ჩვენი გუნდი

APEX– ს ამჟამად ჰყავს 100 – ზე მეტი თანამშრომელი, ჩვენს გუნდს აქვს კოორდინაციის უნარი, გუნდური მუშაობის სული. შემსწავლელი ბუნება და ერთგულება.

გუნდური მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს საქმიანობაში. საკმაოდ ხშირად ადამიანს არ შეუძლია სამუშაოს შესრულება. მას სჭირდება მეტი ადამიანი, რომ ერთად შეასრულოს იგი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანი სამუშაოები არ შეიძლება გაკეთდეს გუნდური მუშაობის გარეშე. ძველი გამონათქვამი, "ერთიანობა არის ძალა", რაც ნიშნავს გუნდური მუშაობის მნიშვნელობას.

კორპორატიული კულტურა

მსოფლიო ბრენდს მხარს უჭერს კორპორატიული კულტურა. ჩვენ სრულად გვესმის, რომ მისი კორპორატიული კულტურა შეიძლება ჩამოყალიბდეს მხოლოდ ზემოქმედების, ინფილტრაციისა და ინტეგრაციის გზით. ჩვენი ჯგუფის განვითარება მხარი დაუჭირა მისმა ძირითადმა ღირებულებებმა გასულ წლებში -------პატიოსნება, ინოვაცია, პასუხისმგებლობა, თანამშრომლობა.

პატიოსნება

ჩვენი ჯგუფი ყოველთვის იცავს პრინციპს, ადამიანზე ორიენტირებულს, მთლიანობის მენეჯმენტს, ხარისხს, უმაღლეს რეპუტაციას პატიოსნება გახდა ჩვენი ჯგუფის კონკურენტული უპირატესობის რეალური წყარო.

ასეთი სულისკვეთებით, ჩვენ გადავდგით ყოველი ნაბიჯი სტაბილურად და მტკიცედ.

ინოვაცია

ინოვაცია არის ჩვენი ჯგუფის კულტურის არსი.

ინოვაცია განაპირობებს განვითარებას, რაც იწვევს ძლიერებას, ყველაფერი წარმოიქმნება ინოვაციიდან.

ჩვენი ხალხი ახდენს ინოვაციებს კონცეფციაში, მექანიზმში, ტექნოლოგიასა და მენეჯმენტში.

ჩვენი საწარმო სამუდამოდ არის გააქტიურებულ სტატუსში, რათა მოერგოს სტრატეგიულ და გარემოს ცვლილებებს და მოემზადოს ახალი შესაძლებლობებისთვის.

პასუხისმგებლობა

პასუხისმგებლობა საშუალებას აძლევს ადამიანს ჰქონდეს გამძლეობა.

ჩვენს ჯგუფს აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა და მისია კლიენტებისა და საზოგადოებისთვის.

ასეთი პასუხისმგებლობის ძალა არ ჩანს, მაგრამ იგრძნობა.

ის ყოველთვის იყო მამოძრავებელი ძალა ჩვენი ჯგუფის განვითარებისათვის.

თანამშრომლობა

თანამშრომლობა არის განვითარების წყარო

ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ თანამშრომლობის ჯგუფი

ერთობლივი მუშაობა მომგებიანი სიტუაციის შესაქმნელად განიხილება, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანი კორპორაციული განვითარებისათვის

ინტეგრირებული თანამშრომლობის ეფექტურად განხორციელებით,

ჩვენმა ჯგუფმა მოახერხა რესურსების ინტეგრაცია, ურთიერთშემავსებლობა,

დაე პროფესიონალმა ადამიანებმა სრული თამაში მიანიჭონ თავიანთ სპეციალობას

kgdj
44
11